پاورپوینت های احکام

پاورپوینت روشی سریع و موثر است که در زمان تدریس صرفه‌جویی نموده، زحمت یادداشت برداری دانشجویان را کم کرده (چون می‌توانند نسخۀ کاغذی یا الکترونیکی اسلایدها را داشته باشند)، اصلاح آن به‌ سادگی امکانپذیر بوده و قابل ذخیره و استفاده مجدد است.

بررسی‌های صورت گرفته چنین پیشنهاد کرده‌اند که در طول یک کلاس نباید از پاورپوینت به‌طور دایم استفاده شود. از پاورپوینت نباید در همۀ جلسات درس استفاده کرد و در هر جلسه هم نباید برای تمام طول مدت کلاس آنرا به‌ کارگرفت. به‌ جای آن باید ارایه‌های کوتاه‌مدت پاورپوینت را با روش‌های دیگری، مثل استفاده از گچ و تخته، ترکیب کرد.

نمایش یک نتیجه

 • 3,500 تومان 2,000 تومان

  احکام اعتکاف

 • 7,000 تومان 4,000 تومان

  احکام روزه

 • 3,500 تومان تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۱

 • 3,500 تومان 2,000 تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۱۱

 • 3,500 تومان تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۲

 • 3,500 تومان تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۳

 • 3,500 تومان تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۴

 • 3,500 تومان 2,000 تومان

  احکام نیمه‌کارگاهی –۵